סגל המכון

הנהלת המכון
פרופ' ארנולד איזן, נגיד
עו"ד מרק גרי, סגן נגיד
פרופ' שמואל גליק, ראש המכון
דוא"ל
קורות חיים ופרסומים

ועדה אקדמית
פרופ' רחל אליאור
פרופ' אברהם גרוסמן
פרופ' יוסף הקר
פרופ' ג'ואל (יעקב) רוט
פרופ' מרגלית שילה
פרופ' יונתן מאיר

ועדת פרסומים
פרופ' יוסף הקר
פרופ' אברהם גרוסמן
פרופ' יעקב שפיגל
פרופ' ג'ואל (יעקב) רוט
פרופ' שמחה עמנואל

צוות עובדי המכון
דני הקר, סגן מנהל הספרייה
דוא"ל
ד"ר נעמה טייטלבאום-קריא, סגנית מנהל המכון
דוא"ל
הרב ברוך יונין, ארכיונאי אוסף ירושלימסקי
דוא"ל

יעקב שוורץ, עוזר מחקר
דוא"ל
איתן ברקוביץ, עוזר מחקר
דוא"ל
שם טוב ששון, מנהל ניו-מדיה
דוא"ל

הפצה ושיווק ספרים
הרב ברוך יונין
דוא"ל

מנהלת כספים
אהובה עזרא
דוא"ל