ספריית ליברמן

במכון שוקן שוכנת גם ספרייתו הפרטית של פרופסור שאול ליברמן ז"ל, מגדולי חכמת ישראל שבדור הקודם, אשר שימש כרקטור בית המדרש לרבנים באמריקה. בשנת תשמ"ט, לאחר פטירתו, הובאה הספרייה ארצה. הספרייה כוללת למעלה מעשרת אלפים ספרים מן הספרות הרבנית לגווניה, בכללם דפוסים ראשונים ומהדורות נדירות, ומספרות המחקר התלמודי. הערות רבות של הגר"ש ליברמן באות בגליונות רבים בספרי אוסף חשוב זה.