אוסף ירושלימסקי

אוסף הרב משה נחום ירושלימסקי מאגד בתוכו אלפי מסמכים, ובהם גם חידושים הלכתיים – כשבעת אלפים מכתבים וארבעת אלפים ומאתיים גלויות קיבל הרב ירושלימסקי משנת תרל"ב עד שנת תרע"ד. הרב משה נחום ירושלימסקי, היה רבה של העיר קיֶעלץ שבפולין, ומחשובי הרבנים וגדולי הדור בארצו. האוסף נרכש הודות לתרומתו של מר אלן סטרוק מניו־יורק.