חיפוש
Close this search box.

אוצר לשונות ירושלמיים

משה עסיס

165.00510.00

אוצר לשונות ירושלמיים (3 כרכים) / משה עסיס

הספר “אוצר לשונות ירושלמיים” (ניו יורק וירושלים תש”ע) הוא קונקורדנציה מוערת של מונחי התלמוד הירושלמי. המונחים סדורים ברשימה הזאת על פי התחלותיהם, ועל פי סדר המסכתות, כשהם מוגהים במידת הצורך, והם מלווים בהערות הכוללות את תרגום המונחים הארמיים לעברית, הפניות למקור ההגהות ולפרשנות המונחים של גדולי המחקר התלמודי, וכן פירושים מחודשים במקומות הנחוצים. בנוסף למונחים, הספר כולל את המאמרים השגורים בפי החכמים, וכן את המאמרים המשמשים בפיהם בפרשנות התלמוד ובמשא ומתן התלמודי. הספר פותח במבוא רחב בן עשרה פרקים, הדן, בין היתר, בשיטת העריכה, במונחים שבכתבי היד של הירושלמי, כולל מהדורת הירושלמי של ר’ שלמה סיריליו, ובענייני לשון השייכים למונחים: כלומר, חילופי אותיות, חילופי צורות ופירושים מחודשים במימרות הירושלמי בהתאם. הוא מסתיים ב”קונטרס הסוגיות” שבו נתפרשו באריכות שמונה סוגיות מוקשות בירושלמי, בשבעה נספחים, ובשלושה מפתחות.

כמות