חיפוש
Close this search box.

אור נגה עליהם

שמואל גליק

45.0090.00

אור נגה עליהם:

הזיקה שבין מנהגי נישואין למנהגי אבלות במסורת ישראל

מאת שמואל גליק

מהדורה שנייה עם תיקונים והוספות
הספר ראה אור לראשונה בשנת תשנ”ז בהוצאת “קרן אורי” אפרת
420 ע’, כריכה רכה, עברית
ISBN 978-965-456-075-7
מכון שוקן למחקר היהדות-JTS
ירושלים תש”ף (2020)
 “אור נגה עליהם” דן בהתפתחותם של מנהגים מתחומי הנישואין והאבלות בתפוצות ישראל ובזיקה שביניהם. למרות הניגודים הקוטביים שבין שני אירועם אלו, בספרות ההלכה נידונו מנהגים אלו בסמיכות זה לזה. חכמים לדורותיהם ביקשו באופן עקבי להקביל או להנגיד בין טעמי המנהגים. בפרקי הספר, המקיפים את עיקרי המנהגים מיום החופה עד תום שבעת ימי המשתה ומיום הקבורה עד תום שבעת ימי האבלות, המחבר מתחקה אחר אותם החוטים המקשרים בין מנהגי הנישואין ומנהגי האהלות המגלים את הזיקה המפתיעה ביניהם, ודן בטעמים הישרים והעקיפים שהביאו להיווצרותם של מנהגים אלו. ספר זה מיועד לחוקר ולקורא המשכיל המגלה עניין בתולדות המנהגים בכלל ובמנהגי הנישואין והאבלות בפרט.
המחבר, פרופ’ שמואל גליק, הוא ראש מכון שוקן למחקר היהדות-JTS בירושלים, מחברם של ספרים: “אור לאבל: להתפתחותם של מנהגי האבלות במסורת ישראל”, “אור וניחומים: להתפתחותם של מנהגי ‘ניחום אבלים’ במסורת ישראל” וספרים רבים נוספים העוסקים בחקר המנהגים, ספרות השאלות והתשובות ותולדות החינוך בישראל.

כמות