גנזי ראש השנה

דוד גולינקין

50.00150.00

גנזי ראש השנה: שיירי כתבי יד של בבלי ראש השנה מהגניזה בקהיר.
מהדורה מצולמת בצירוף מבוא קודיקולוגי מאת דוד גולינקין.
בית המדרש לרבנים באמריקה,
ניו-יורק וירושלים תש”ס (2000)
ISBN: 965-456-030-5

כמות