גנזי שכטר, ספר א’

לוי גינצבורג

40.00

גנזי שכטר, ספר א’: קטעי מדרש והגדה מן הגניזה שבמצרים ועוד נוסף מאמר על הילמדנו מאת לוי גינצבורג.
בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו-יורק תרפ”ח (1928).
” הקטעים שבספר הזה העולים למספר שבעה ושלשים הם כלם שרידי ספרי הגדה וכאשר רבם לההגדה המדרשית יחשב קראתי שם הספר “קטעי מדרש והגדה”, מדרש ראשון ואחריו הגדה…”
מתוך הקדמה של לוי גינצבורג
מהדורה אלקטרונית בלבד

כמות