התלמוד ועולמו (הרצאות ואוסף מקורות)

10.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

התלמוד ועולמו

יצירת הענק של עם ישראל ומשמעותו בדורנו

אוסף מקורות להרצאות של ישעיהו גפני (הישיבות בבבל – ראשיתן וסדריהן), יצחק גילת, מרדכי עקיבא פרידמן, יונה פרנקל, שלמה זלמן הבלין.

48 ע’, בעברית

נווה שכטר – הקמפוס הירושלמי של בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים.

כמות