חיפוש
Close this search box.

טאבו ואיסורים בקבלת קסטיליה

ליאור זקס-שמואלי

80.00105.00

טאבו ואיסורים בקבלת קסטיליה:

טעמי מצוות לא תעשה לר’ יוסף הבא משושן 

מאת ליאור זקס-שמואלי

437 ע’, כריכה רכה, בעברית

ISBN 978-965-456-080-1

מכון שוקן למחקר היהדות-JTS, ירושלים תשפ”ד (2024)

הספר שלפנינו הוא המונוגרפיה הראשונה על ר’ יוסף הבא משושן, מקובל שפעל בקסטיליה הנוצרית בסוף המאה הי”ג ובראשית המאה הי”ד. לצד תרומתו להכרת דמותו של ר’ יוסף, מספק הספר הצצה מרתקת להגותו הקבלית פורצת הדרך, ולמסכת זיקותיו הסבוכות עם הזוהר ומקובלי ספרד. במרכז הספר עיון חלוצי במערכת וטעמים הקבלית לאיסורי התורה, תוך עיצוב רשת מוטיבציות חיוביות ושליליות על הקשרן התיאולוגי, ההיסטורי והתרבותי. במסגרת זו נידון הפחד מפגימת החטא בעולמות העליונים והתחתונים, מפגיעה במיניות האלוקית והאנושית ומהעצמת כוחות הטומאה.

ליאור זקס-שמואלי היא חוקרת ומרצה לקבלה וחסידות במחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר-אילן.

כמות

פרסומים נוספים