מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני

זאב פלק

20.00

מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני מאת זאב פלק
388 עמ’, ירושלים, תשמ”ג (1983) 
הספר מתאר את דיני ישראל כפי שנהגו הלכה למעשה בימי הבית השני, התקופה שראתה התפתחות של ההלכות שנשנו לאחר מכן בספרות התנאים, ושבה נבחנו הדינים במבחן החיים המדיניים, ולא רק בסברות בית המדרש.

כמות