חיפוש
Close this search box.

מדרש במדבר רבה, חלק א: פרשת במדבר

חננאל מאק

100.00

מדרש במדבר רבה
חלק א: פרשת במדבר, העורך חננאל מאק
שמא, 242 ע’, כריכה קשה.
מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים תשפ”ג (2023)
 מסת”ב: 978-965-7105-85-6
במדבר רבה חלק א כולל את המדרש לפרשות במדבר ונשוא. ככל הנראה, נערך המדרש בפרובאנס במאה הי״ב. לשונו עברית, סגנונו מאוחר, והוא מכיל חומר רב מתוך משני התלמודים.
פרשת במדבר מופיעה כאן לראשונה במהדורה ביקורתית הנסמכת על כתבי היד העיקריים ועל הדפוס הראשון, יחד עם מבוא מקיף, מסורת המדרש, חילופי נוסח, פירוש, ומפתחות.
קובץ מדרשי “רבה” לתורה הנו אסופת מדרשי אגדה לחמשת חומשי התורה שנערכו בזמנים שונים, במקומות שונים ובידי אנשים שונים. החלק הראשון של במדבר רבה – המדרש לפרשות במדבר ונשוא (פרשיות א-יד) נוצר רק במאה ה-יב, בפרובנס שבדרום צרפת, והחלק השני של המדרש אינו אלא מדרש תנחומה לפרשות התורה בהעלותך- מסעי (פרשיות ט-כג) שהורחב בכמה מקומות, וברבות הימים אוחד עם החלק הראשון של המדרש.
הכרך הנוכחי מכיל את גוף המדרש לפרשת במדבר (פרשיות א-ה). אל גוף המדרש מצורפים שלושה מדורים: מסורת המדרש, שינויי נוסחאות, ופירוש שנועד לצרכי המעיין שאינו חוקר אבל הוא עשוי להביא תועלת גם לחוקרים המעוניינים במדרש זה.
ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטור של פרופ’ חננאל מאק שנכתבה בהנחייתו של פרופ’ יעקב זוסמן מהחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית והוגשה לסנט האוניברסיטה בשנת תשנ”א – 1991.

כמות