חיפוש
Close this search box.

מדרש ויקרא רבה

מרדכי מרגליות

50.00150.00

2 כרכים

מכל מדרשי הרבות שעל התורה הוכרו המדרשים לבראשית ולוויקרא כעתיקים ביותר וכמקוריים ביותר. מדרש ויקרא רבה הוא קובץ של דרשות, ל”ז במספר, שכל אחת מהן דורשת פסוק אחד או כמה פסוקים שבראשי הסדרים. כל פרשה בוויקרא רבה היא חטיבה מיוחדת בפני עצמה, המתחילה בפתיחה, או בכמה פתיחות, ואחריה (או אחריהן) באות דרשות לפסוק שבראש הסדר, ובסוף הפרשה באה תמיד חתימה, היינו סיום קצר בדברי ברכה ונחמה. מקום החיבור וזמנו: מדרש ויקרא רבה, כאחיו הבכור בראשית רבה, הוא מדרש ארצישראלי. אין לאחר את ויקרא רבה יותר מאמצע המאה החמישית, אם כי עיקר החומר של המדרש כבר היה מסודר במהדורה הקדומה, שהיתה ערוכה כנראה בסוף המאה הרביעית.

כמות