מדרש חדש על התורה

גילה וכמן (עורכת)

80.00

מדרש חדש על התורה
הקרוי גם תנחומא מאן
על פי כתב יד JTS Rab. 1671
עם מבוא, מסורת המדרש, והערות מאת גילה וכמן
עא, 297 ע’, כריכה קשה.

מסת”ב 978-965-7105-70-2

מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות
ירושלים תשע”ג (2013)

כמות