חיפוש
Close this search box.

מדרש משלי

ברוך וויסאצקי

40.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

מדרש משלי
על פי כתב יד ואטיקן 44, עם שינויי גרסאות מכל כתבי היד ודפוסים הראשונים ועם מבוא, מראי מקומות וביאורים קצרים, הנקראים “מקור ברוך”.
למדרש משלי נודע מקום מרכזי כחוליית מעבר בתולדות ספרות המדרש. על פי מסקנות המחקר מדרש משלי נערך במאה התשיעית לסה”נ, עם התעוררות הפולמוס הרבני-הקראי, בארץ ישראל או בבבל. נשתמרו בו קטעים מן המדרש הפרשני אכסגטי הקודם לו, וכן יש בו כבר ניצני הפרשנות של ימי הביניים. נתרכזו בו הפולמוס נגד הקראים, הלכות הגאונים ומנהגיהם, תכנית הלימודים של יורדי המרכבה וצופיה, ואגדות חייהם של חז”ל.
בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק וירושלים, תשס”ב (2001)

כמות