חיפוש
Close this search box.

מדרש שמואל

ברכיהו ליפשיץ (עורך)

100.00

מדרש שמואל עם מבוא, חילופי נוסחאות והערות, מסורת המדרש ופירוש מקוף מאת ברכיהו ליפשיץ.
XIV+קיד+446 עמ’, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים תשס”ט (2009)
מדרש שמואל הוא המדרש הקדום היחיד ששרד לספר שמואל. הספר נדפס לראשונה בקושטא רע”ז (1517) ולאחרונה במהדורת שלמה בובר (קרקוב, 1893). המהדורה החדשה היא מהדורה מדעית על סמך דפוס קושטא עם מבוא היסטורי ממצה, שינויי גירסא ופירוש מדעי. זהו המדרש הראשון היוצא לאור מטעם מפעל המדרש שליד מכון שכטר.

כמות