חיפוש
Close this search box.

מחלל שבת בפרהסיא

מוטי ארד

35.00110.00

“ישראל המחלל את השבת בפרהסיא” הוא מונח שטבעו חכמי אושה כדי להגדיר את מעמדם של אנשים שקיימו טקס של חילול שבת כדי להצהיר בכך על עזיבת הקהילה היהודית. על קיומם של טקסי חילול שבת למטרת השתמדות אנו למדים מדמשקיוס, פילוסוף נאו-אפלטוני חשוב מהמאה השישית לסה”נ, המתאר יהודי בשם זינון שרצה לנטוש את עם היהודים ולהצטרף אל חבורת הפילוסופים, “ועשה זאת בדרך המקובלת אצל יהודים – הוא רכב על אתון לבנה בשבת ליד בית הכנסת באלכסנדריה”. מיד עולה דמותו של אלישע בן אבויה, המתואר בירושלמי כמי שפנה לאחור – השתמד – ברוכבו על סוס ביום הכיפורים שחל להיות בשבת בסמוך לחורבות הר הבית, ברחובה של איליה קפיטולינה הניבנית” (אחרית דבר, עמ’ 457).

מחקר זה מתחקה אחר מקורותיו התלמודיים וההיסטוריים של טקס השתמדות עתיק יומין שעבר מן העולם וטיבו נשתכח, אבל רושמו עדיין ניכר בהלכה – יין שנגעו בו מלצר או יינן שאינם שומרי שבת כהלכה אסור בשתייה, אף על פי שלא התכוונו להשתמד.

ד”ר מוטי ארד, חבר קיבוץ וכורם לשעבר, מלמד תלמוד במכון שכטר למדעי היהדות ובבתי המדרש בינ”ה. 

כמות