מחקרים ומקורות, ספר א’

חיים זלמן דימיטרובסקי (עורך)

40.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א’

הכרך כולל מאמרים מאת דב זלוטניק, ישראל פרנצוס, מנחם חיים שמלצר, שמא יהודה פרידמן ודניאל בויארין עם דברי פתיחה מאת גרשון דוד כהן.
תקצירים באנגלית בסוף הכרך.
511 עמ’, בית הבדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק תשל”ח

כמות