חיפוש
Close this search box.

מסכת עבודה זרה, כתב יד

אלכסנדר מרכס ושרגא אברמסון (עריכה)

91.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

מסכת עבודה זרה, כתב יד, פקסימיליה

מהדורת פקסימיליה של כתב יד בית המדרש לרבנים באמריקה (מס’ 44830) מספרד, מסוף המאה ה-13.

כמות