חיפוש
Close this search box.

מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ו’

שמואל גליק

35.0090.00

מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ו’

מאת שמואל גליק

שאלות ותשובות מארצות אירופה מהמאה הט”ו ועד ראשית המאה הכ’.
396 עמ’ כולל מפתחות.
בית המדרש לרבנים באמריקה והמרכז להגות בחינוך היהודי ע”ש דב רפל ליד המכללה האקדמית לחינוך על שם רא”מ ליפשיץ, ניו-יורק וירושלים תשס”ט (2009).
ISBN 978-965-456-051-1
כולל מקורות מהארצות הבאות: פולין-ליטא, צרפת, רומניה.
מילואים לכרכים א’-ב’ – תשובות עד המאה הי”ד מגרמניה-אשכנז, ספרד, צרפת ופרובנס.
נספח: פירושים למשנת “בן חמש למקרא” מהמאות הי”א – הי”ט.
מפתחות: מקורות, אישים ומחברים, מקומות, העניינים
תיקונים והשמטות בכרכים א’ – ה’

כמות