חיפוש
Close this search box.

מקורות לתולדות החינוך בישראל (6 כרכים)

שמחה אסף, שמואל גליק

200.00430.00

מהמהדורה החדשה של הספרים “מקורות לתולדות החינוך בישראל”, שנתחברו על ידי הרב פרופ’ שמחה אסף בשנים תרפ”ה-תש”ב. על הרב פרופ’ שמחה אסף ז”ל וכתיבתו רבת ההיקף (כמאתיים מאמרים ועשרים ספרים), כבר נכתב רבות. אבל מכל מפעליו אין ספק כי אחד החשובים ביותר היה ההוצאה לאור של ארבעת הכרכים של “מקורות לתולדות החינוך בישראל” – עבודה שדרשה לא רק “ליקוטי בתר ליקוטי”, אלא התמצאות בכל ענפי הספרות של ימי הביניים והעת החדשה, מספרות הפסיקה וההלכה ועד למחזות ותיאטרון יהודיים. עבודה זו ארכה כשני עשורים – כרך א’ יצא לאור בשנת תרפ”ה1925- וכרך ד’ יצא לאור בשנת תש”ג1943-. כוונתו של אסף היתה להעמיד בפני החוקרים והלומדים סידרה אחת של ספרים שתכלול ותקיף את כל המקורות מסוגי הספרות השונים העוסקים בתולדות החינוך ודרכי הלימוד בישראל, מראשית היותנו לעם עד זמננו. סידרה של שלושה ספרים, מהדורה חדשה שנערכה על ידי פרופ’ שמואל גליק, מנהל מכון שוקן למחקר היהדות שעל יד בית המדרש לרבנים באמריקה, וכולל בתוכו את הכרכים א’-ד’ שבמהדורת אסף המקורית. הכרך שלפנינו כולל בדיקה והשלמה של מקורותיו של אסף, תרגום המקורות שבארמית ובלשונות זרות ועדכונים ביבליוגרפיים; כרך ג’ כולל מפתחות חדשים ומורחבים לכרכים א’-ב’, מפות, ורשימה ביבליוגרפית של המחקרים בתולדות החינוך היהודי שנתפרסמו מראשית חכמת ישראל ועד ימינו, אשר יקלו על המורה, החוקר והלומד, לעיין במקורות אלו ולהנות מלשון חכמים ומהניסיון החינוכי שהצטבר בתפוצות ישראל במשך הדורות. גם הסידור באות חדשה וברורה מיקל על המעיין. בשער הספר ציור של מלאך הזורק מעות או מגדנות לילדים הטובים, ומלמד המאיים ברצועה על ילד רשלן. על גבי התמונה מלמעלה סדר אותיות אלף-בית מנוקדות ולמטה ומשני הצדדים המזמור “ויהי נועם”, וקיצור קריאת שמע, ברכת המזון וכמה מ”ברכות הנהנין”. הציור לקוח מתוך לוח של אלף-בית שנדפס בוונציה בשנת תט”ז; הלוח נמצא בספריית בית המדרש לרבנים שבניו יורק.

כמות