חיפוש
Close this search box.

נפתולי סוד

יונתן מאיר

50.00

נפתולי סוד:

שלוש הרצאות על ר’ יהודה ליב אשלג והקבלה במאה העשרים

מאת יונתן מאיר

112 ע’, כריכה רכה, בעברית

דאנאקוד 1496-87048

מכון שוקן למחקר היהדות-JTS, ירושלים תשפ”ד (2024)

קובצו כאן שלוש הרצאות שניתנו במכון שוקן למדעי היהדות בשנת 2022 .

ההרצאות מציגות תמונה רחבה של התפתחות אחד הזרמים הקבליים המרכזיים בימינו, זו הנתלית בדמותו ובכתביו של ר׳ יהודה ליב אשלג (1954-1884), ונפרשת בהן תמונה היסטורית מדוקדקת של נפתולי מקובל יוצא דופן זה, של גלגולי תורתו בין מרכזים שונים: בפולין, בארץ ישראל ובארצות הברית, כמו גם של מסכת תלמידיו ותלמידי-תלמידיו הנתלים בשמו עד לימינו. בתוך כך מוצגים כאן לראשונה כתבי-יד ומסמכים בלתי ידועים המציירים תמונה חדשה של פני הקבלה במאה העשרים, קבלה שהיתה מסוכסכת בדינמיקה מורכבת של גילוי והסתר.

פרופסור יונתן מאיר מלמד במחלקה למחשבת ישראל ע״ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וחבר האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים. הוא מחברם של ספרים ומאמרים רבים על החסידות, ההשכלה והקבלה בעת החדשה.

 

כמות