חיפוש
Close this search box.

ספרא דבי רב, כרך ד’

אליעזר אריה פינקלשטין

30.0090.00

מהדורת פינקלשטין של מדרש הלכה קלסי על ספר ויקרא בשם ספרא דבי רב או תורת כהנים כוללת חמישה כרכים: כרך א’- מבוא; כרך ב’- נוסח כת”י רומי ב בצירוף מסורת הספרא ופירוש קצר, הטכסט כולל ברייתא דרבי ישמעאל ופרשת ויקרא: דיבורא דנדבה ודיבורא בחובא; כרך ג’- שינויי נוסחאות משאר כתה”י, קטעי הגניזה ודפוסים ראשונים וגם מהבאות אצל הראשונים; כרך ד’- פירוש ארוך; כרך ה’ (שיצא לאור אחרי פטירת המחבר)- חלק א: מפתחות לכרכים א-ד, חלק ב: מבחר מחקרים במדרשי ההלכה שנכתבו על-ידי פרופ’ פינקלשטין בעברית ובאנגלית.

כמות