ספרא דבי רב (תורת כהנים)

אליעזר אריה פינקלשטין

120.00320.00

4 כרכים

מהדורת פינקלשטין של מדרש הלכה קלסי על ספר ויקרא בשם ספרא דבי רב או תורת כהנים כוללת חמישה כרכים: כרך א’- מבוא; כרך ב’- נוסח כת”י רומי ב בצירוף מסורת הספרא ופירוש קצר, הטכסט כולל ברייתא דרבי ישמעאל ופרשת ויקרא: דיבורא דנדבה ודיבורא בחובא; כרך ג’- שינויי נוסחאות משאר כתה”י, קטעי הגניזה ודפוסים ראשונים וגם מהבאות אצל הראשונים; כרך ד’- פירוש ארוך; (*) כרך ה’ (שיצא לאור אחרי פטירת המחבר) – חלק א: מפתחות לכרכים א-ד, חלק ב: מבחר מחקרים במדרשי ההלכה שנכתבו על-ידי פרופ’ פינקלשטין בעברית ובאנגלית.

(*) כרך ה’ אזל.

כמות