חיפוש
Close this search box.

ספרי על דברים

אליעזר אריה פינקלשטין

30.0090.00

מדרש תנאים לספר דברים, עם חילופי גרסאות והערות מאת א”א פינקלשטין, “בהשתמשות עזבונו של חיים שאול האראוויטץ”. פינקלשטין הוציא לאור את הפיסקאות א’-רכ”ג בברסלאו, בשנים 1937-1935, ואת המהדורה השלימה בברלין בשנת ת”ש (1939), “בהוצאת האגודה התרבותית היהודית בגרמניה” (מן השער), “חודש ימים אחרי פרוץ המלחמה העולמית השניה. טפסים אחדים נשלחו לא”י וגם לארצות אחרות. ברם רובם נשארו בגרמניה וכנראה נאבדו בימי המלחמה ולא נשאר זכר להם” — מדברי פרופ’ פינקלשטין בהקדמתו למהדורת הצילום שיצאה לאור בניו יורק בשנת תשכ”ט. פינקלשטין מסביר בהקדמה זו מדוע לא תיקן את הטעון תיקון במהדורה המקורית, אף על פי שהיה ער לצורך בתיקונים.

כמות

פרסומים נוספים