ספר היובל לכבוד מרדכי מנחם קפלן – חלק עברי

משה דייוויס (עורך)

40.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

ספר היובל לכבוד מרדכי מנחם קפלן
למלאת לו שבעים שנה.
החלק העברי שלפנינו כולל מאמרים מאת 17 חוקרים דגולים בתחום מדעי היהדות, ביניהם:
שמואל הוגו ברגמן, מרטין בובר, גרשון כהן, זלמן דימיטרובסקי, בן ציון דינור, שלמה דב גויטיין, יוסף קלוזנר.
 287 עמ’, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק תשי”ג (1953).

כמות