חיפוש
Close this search box.

ספר המרדכי למסכת קידושין

יעקב רוט

20.0030.00

ספר המרדכי למסכת קידושין על-פי כתבי יד ודפוסים ראשונים עם מבוא והערות על-ידי יעקב רוט.
323 עמ’, בית המברש לרבנים באמריקה, ירושלים תש”ן (1990).
ר’ מרדכי בן הלל הכהן, מן החכמים הידועים באשכנז בסוף המאה הי”ג, אסף אל חיבורו “המרדכי” חומר רב ביותר מתורתם של החכמים שקדמו לו, ובעיקר תורתם של בעלי התוספות. לחיבורו היתה השפעה ניכרת על הפוסקים אחריו, אשכנזים וספרדים. תולדות נדידות כתבי היד של ספר המרדכי הן בין הפרשיות המסובכות בספרות הרבנית. מהדורה זו היא הניסיון הרציני הראשון לההדיר את ספר המרדכי בדרך ביקורתית מדויקת ומקיפה. המהדורה כוללת את נוסח המרדכי על פי כתבי יד, שינויי נוסחאות, הערות שעניינן דיון בשינויי הנוסחאות במקום שיש לשינויים משמעות עניינית, לשונית או היסטורית, ביאור דברי המרדכי במקומות הטעונים ביאור, ומראי מקום מפורטים להבאות שבמרדכי, ולמקבילות של הבאות מן המרדכי.

כמות