ספר מלכי בקודש, חלק שני

הרב חיים הירשנזון

100.00

 551 +  xxxi עמ’, מכון שכטר למדעי היהדות בשיתוף מכון שלום הרטמן, ירושלים 2012.

הרב החיים הירשנזון (הרח”ה) היה אחד מהוגי הדעות הציוניים-דתיים היחידים שהיה לו האומץ להתמודד עם אתגרי העידן המודרני ולהתמודד עם הבעיות ההלכתיות הסבוכות הכרוכות בהקמתה של מדינה מודרנית, דמוקרטית ויהודית. הרח”ה הקדיש את ספר השאלות והתשובות הגדול שלו בן ששת הכרכים למשא ומתן הלכתי על אותם נושאים. הכרך הנוכחי עוסק בשאלות שהעסיקו את הציונות הדתית בראשיתה של המאה ה-20, ביניהן מהו המשטר הרצוי במדינה יהודית; שאלת הקמת בתי דין מודרניים לאור ההלכה; היחס לחילוניות וליהודים שאינם שומרי תורה ומצוות; זכותן של נשים לבחור ולהיבחר לפרלמנט ולממשלה, ועוד.

דוד זוהר מביא לציבור את המהדורה החדשה והמוערת של ספר משמעותי זה, מבאר את המשא ומתן ההלכתי ומרחיב בכל המאורעות והאנשים ההיסטוריים שהרב הירשנזון מזכיר בספרו.

כמות