עיר בראי מחקרה

קובי כהן-הטב, אסף זלצר ודורון בר (עורכים)

80.00

ראשית ההתישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף מאת מרגלית שילה

עיר בראי מחקרה/ קובי כהן-הטב, אסף זלצר ודורון בר, עורכים, ירושלים, תשע”א, 350 עמודים

ירושלים היא יעד ראשון במעלה לחפירות ארכאולוגיות ולמחקרים היסטוריים. המאמרים בספר עיר בראי מחקרה – מחקרים בגאוגרפיה היסטורית יישובית של ירושלים  מצטרפים לחשיפת עברה ומדגימים את מגוון נושאי המחקר ואת כיווני הדיון המייחדים את הגאוגרפיים ההיסטוריים בעשור האחרון. רוב המאמרים עוסקים בהתפתחותה של ירושלים בעת החדשה, ולצדם גם מחקרים על שלהי העת העתיקה ועל התקופה המוסלמית המאוחרת. הנושאים הנידונים הם בתי תפילה יהודיים, כנסיות ומקומות קדושים נוצריים, סוגיות כלכליות ותכנוניות הקשורות בהתפתחות העיר, עלייה לרגל ותיירות ופעילות מיסיונרית, ועוד.

כמות