חיפוש
Close this search box.

פירושים וחדושים בירושלמי, חלק א’

לוי גינצבורג

50.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

פירושים וחדושים בירושלמי, חלק א’

Texts and Studies of The Jewish Theological Seminary of America, Volume X
פירושים וחדושים בירושלמי, מיוסדים על מחקרים בהשתלשלות ההלכה וההגדה בארץ ישראל ובבל

מאת לוי גינצבורג.

חלק ראשון: ברכות פרק א’ וב’
קלב, 420, LXXII עמ’;
בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו-יורק תש”א (1941).

כמות