פירושים וחדושים בירושלמי, חלק ג’

לוי גינצבורג

50.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

פירושים וחדושים בירושלמי, חלק ג’

Texts and Studies of The Jewish Theological Seminary of America, Volume XII
פירושים וחדושים בירושלמי, מיוסדים על מחקרים בהשתלשלות ההלכה וההגדה בארץ ישראל ובבל

מאת לוי גינצבורג.

חלק שלישי: ברכות פרק ד’
444 עמ’
בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו-יורק תש”א (1941)

כמות