חיפוש
Close this search box.

קונטרס התשובות החדש, כרך ד’

שמואל גליק

90.00225.00

כרך זה, הכרך הרביעי והאחרון של “קונטרס התשובות החדש”, כולל את מפתח העניינים ומבחר ביבליוגרפי בחקר ספרות התשובות. החלק הראשון – מפתח העניינים לג’ הכרכים הקודמים של ה”קונטרס” – כולל למעלה מ-12,000 ערכים (נושאים ותת-נושאים) המתמקדים בהיבטים הלכתיים-היסטוריים וביוגרפיים בתוך 4,560 הספרים שתיאוריהם מובאים בג’ הכרכים הקודמים. מאליו מובן כי אין זה אלא המעט המעיד על המרובה שבספרות השו”ת. החלק השני – ביבליוגרפיה בחקר ספרות התשובות – כולל רשימה ביבליוגרפית ממוינת של מאמרים, מחקרים, ומונוגרפיות בעברית ובלועזית, שנכתבו משנת תקפ”ג (1823) ועד לשנת תש”ע (2010) על ספרות התשובות ועל משיבים. הרשימה כוללת למעלה מ-2430 פריטים, המסודרות בקטגוריות ותת-קטגוריות המאפיינות את תחומי המחקר השונים בספרות השו”ת.

כמות