קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת-קאהיר

נחמן דנציג

50.00150.00

הקטלוג הזה הוא פרי עבודה מחקרית ממושכת שמטרתה היא איתור ותיאור מפורט של קטעי הספרות הרבנית בתוך אוסף גניזת קהיר של א”נ אדלר שבספריית בית המדרש לרבנים בניו-יורק. כ-8000 עמודים של טקסטים רבניים מפוזרים באוסף הגניזה שאדלר רכש ב-1896. החומר מתואר בקטלוג כולל הלכה, מדרש ואגדה מטקסטים קלסיים מימי הביניים ויותר מאוחר. הנושאים כוללים משנה, תוספתא, מסכתות קטנות, התלמודים ירושלמי ובבלי, פרשנות תלמודית, מדרשים מכל סוג, דרשות, ספרי הלכה, פסקים ועוד.

כמות