חיפוש
Close this search box.

ראשית ההתישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף

מרגלית שילה

95.00

ראשית ההתישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף מאת מרגלית שילה

432 ע’, כריכה רכה
מכון שוקן למחקר היהדות-JTS, ירושלים תשפ”ב (2022)
מסת”ב 978-965-456-077-1
מה היו מטרותיהם ומה היה ייחודם של החלוצים הראשונים שהתיישבו בארץ בשתי העליות הראשונות (1882 – 1914)?
כיצד נהגו צורות ההתיישבות הראשונות? מה היה יחסם של המייסדים לירושלים הבירה ההיסטורית? האם ההנהגה הציונית בקשה את טובת העם או את טובת הארץ? כיצד צמחה בציון האשה העברייה החדשה וכיצד השפיעה מציאותה על התפתחות היישוב? המחברת מבהירה כי המהפכה הציונית היתה גם מהפכה נשית. תשובות מקוריות רבות לסוגיות אלה ואחרות שמתבססות על מחקר מעמיק נפרסות בקובץ מאמרים זה.
לדברי פרופסור גור אלרואי, רקטור אוניברסיטת חיפה:
“מחקריה שינו באופן חד משמעי את הבנתנו את החברה היישובית. באמצעות חקר נשים ומגדר שילה יוצרת סיפור חדש”.
פרופ’ מרגלית שילה מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.
בין ספריה:
נסיונות בהתיישבות, המשרד הארצישראלי 1914-1908 (זוכה פרס רופין);
נסיכה או שבוייה? החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים (זוכה פרס בהט);
המאבק על הקול: נשות היישוב וזכות הבחירה 1926-1917;
נשים בונות אומה: הפרופסיוניות העבריות 1948-1918.

כמות