חיפוש
Close this search box.

שערי תורת בבל

זאב וולף רבינוביץ ועזרא ציון מלמד (עריכה)

50.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

כולל פירושים, הערות והגהות על תלמוד בבלי והערות לסדר דורות התנאים והאמוראים.
מאת ר’ זאב וולף רבינוביץ ז”ל (מחבר “שערי תורת ארץ ישראל”).
ספר זה נדפס ויצא לאור במסירותו ובתרומתו הנדיבה של בן המחבר ר’ יצחק רבינוביץ. ערוך בידי עזרא ציון מלמד.
552 עמ’, בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים תשכ”א (1961).

כמות