חיפוש
Close this search box.

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות’מאנית מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות שבאוניברסיטת קמברידג’ (א’-ג’)

שמואל גליק

300.00900.00

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות’מאנית מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות שבאוניברסיטת קמברידג’

מאת שמואל גליק

בהכנה השתתפו דותן ארד, יעקב שורץ בסיוע אריאל גרוסמן, חיים כרמי

כרך א’ – ארץ ישראל: נג, 510 ע’. 

כרך ב’ – מצרים: [16], 511 – 970 ע’.

כרך ג’ – מצרים, תורכיה, תשובות אנונימיות: [10], 971 – 1298 [8] ע’. 

בית המדרש לרבנים באמריקה והיחידה לחקר הגניזה ע”ש טיילור-שכטר, אוניברסיטת קמברידג’, ירושלים תשע”ג-תשע”ד (2013-14)

כ”א: ISBN 978-965-456-062-7

כ”ב: ISBN 978-965-456-063-4

כ”ג: ISBN 978-965-456-064-1

שלושת הכרכים של הספר “שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות’מאנית” הם פרי מחקר מקיף על שרידי תשובות של חכמי ארץ ישראל, מצרים ותורכיה, וכן תשובות שמחבריהן אינם ידועים, מהמאה הט”ז-הי”ט, שנמצאו בגניזה הקהירית. כרכים אלו מצטרפים לכרך קודם במפעל זה והוא “שרידי תשובות מאוסף ז’אק מוצרי שבספריית קמברידג'” (ליידן ובוסטון תשע”ב), שהוקדש אף הוא לתיאור שרידי תשובות מהגניזה הקהירית.

במסגרת המחקר זוהו שבעים ואחד קטעים מ”הגניזה המאוחרת”, שכוללים 115 תשובות; כמו כן זוהו מרבית המשיבים, שחלקם נמנה עם גדולי הפוסקים שחיבוריהם מפארים זה מכבר את קיר המזרח של היצירה ההלכתית, וחלקם הם פנים חדשות ומפתיעות בשדה ספרות השו”ת.

חלק ניכר משרידי התשובות מתפרסם כאן לראשונה בצירוף תצלומים של מרבית כתבי היד, ובליווי מבואות שמגוללים את סיפורה המיוחד של כל תשובה ותרומתה למחקר ההלכתי, ההיסטורי או הביוגרפי; כן ניתן מבוא כללי המשלים ומסכם את התמונה הרחבה העולה מהתשובות החדשות והישנות.

הספר עשיר בהערות מאירות עיניים שכוללות מלבד מראי מקומות וחילופי גירסאות גם ציונים לתשובות מקבילות, הסברים נחוצים והפניות לספרות המחקר. מבין השיטין עולים לא אחת גילויים מפתיעים על אישים, פולמוסים ואירועים, שחלקם ידועים וחלקם נחשף כאן לראשונה. מקצת מהתשובות זורע אור חדש על פרשיות שנידונו בספרי שו”ת שונים ומשלים חוליות חסרות במארג ההיסטורי-ההלכתי המובא במקורות ספרותיים שונים.

כמות