תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר מועד

שאול ליברמן

95.00280.00

4 כרכים

 

מפעל חייו של הגאון הרב פרופ’ שאול ליברמן (1898-1983), שהיה שנים רבות רקטור של בית המדרש לרבנים באמריקה, הוא המהדורה המדעית של התוספתא בלוויית שינויי נוסחאות ופירוש קצר, יחד עם החיבור תוספתא כפשוטה, באור ארוך ומקיף על התוספתא (יצאו לאור סדרי זרעים, מועד, נשים, ומסכת נזיקין – בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא). בעבודתו זו הגר”ש ליברמן אינו רק מהדיר ודייקן ופילולוג קפדן, אלא גם פרשן מעולה, שאינו מניח דבר בלא עיון מעמיק. פירושו הגדול לתוספתא מהווה, למעשה, גם פירוש להבאות המרובות משני התלמודים ומחיבוריהם של הגאונים והראשונים. הגר”ש ליברמן מתגלה כפרשן שאפינית לו ביותר המזיגה של בקיאות ושליטה יסודית הן במקורות היהדות נוסח בית המדרש הישן, והן בספרות הקלאסית, וכן ידיעה מקיפה ומרובת-פנים של המדע והמחקר המודרניים, בצרוף חריפות ואינטואיציה גם יחד. [1] כרך הטקסט: תוספתא על פי כתב-יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב-יד ערפורט וכתב-יד לונדון, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ”א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר. כולל מסכתות: שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יום הכיפורים, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה (394 עמ’) [2] תוספתא כפשוטה (חלק ג’) שבת – עירובין באור ארוך לתוספתא (עמודים 1 – 470) [3] תוספתא כפשוטה (חלק ד’) פסחים – סוכה באור ארוך לתוספתא (עמודים 471 – 910) [4] תוספתא כפשוטה (חלק ה’) ביצה – חגיגה באור ארוך לתוספתא (עמודים 911 – 1341 and Indices).

כמות