חיפוש
Close this search box.

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר נזיקין

שאול ליברמן

53.00160.00

2 כרכים

 

מפעל חייו של הגאון הרב פרופ’ שאול ליברמן (1898-1983), שהיה שנים רבות רקטור של בית המדרש לרבנים באמריקה, הוא המהדורה המדעית של התוספתא בלוויית שינויי נוסחאות ופירוש קצר, יחד עם החיבור תוספתא כפשוטה, באור ארוך ומקיף על התוספתא (יצאו לאור סדרי זרעים, מועד, נשים, ומסכת נזיקין – בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא). בעבודתו זו הגר”ש ליברמן אינו רק מהדיר ודייקן ופילולוג קפדן, אלא גם פרשן מעולה, שאינו מניח דבר בלא עיון מעמיק. פירושו הגדול לתוספתא מהווה, למעשה, גם פירוש להבאות המרובות משני התלמודים ומחיבוריהם של הגאונים והראשונים. הגר”ש ליברמן מתגלה כפרשן שאפינית לו ביותר המזיגה של בקיאות ושליטה יסודית הן במקורות היהדות נוסח בית המדרש הישן, והן בספרות הקלאסית, וכן ידיעה מקיפה ומרובת-פנים של המדע והמחקר המודרניים, בצרוף חריפות ואינטואיציה גם יחד. [1] כרך הטקסט: תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, כתב יד שוקן ודפוס ונציה משנת רפ”א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר. כולל מסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא (171 עמ’). [2] תוספתא כפשוטה (חלקים ט-י) בבא קמא – בבא בתרא (*) – באור ארוך לתוספתא (עמודים 1 – 472, הכרך כולל שני חלקים – חלק ט: בבא קמא, בבא מציעא; חלק י: בבא בתרא).

כמות