חיפוש
Close this search box.

תוספתא ותוספתא כפשוטה

שאול ליברמן

900.00

12 כרכים

 

מפעל חייו של פרופ’ ליברמן, שלא זכה להשלימו, היה הוצאה לאור של ששת סדרי התוספתא, על פי כתבי יד, דפוסים ראשונים וציטוטי הראשונים, ולפרשם פירוש מדעי, שיטתי ומפולש. פרופ’ ליברמן עצמו הוציא לאור את הסדרים זרעים-נשים, והמהדורה מורכבת משני חלקים: ארבעה כרכים של הנוסח, בליווי מנגנון של “מסורת התוספתא”, חילופי נוסחאות ופירוש קצר ביותר, ושמונה כרכים של פירוש ארוך בשם “תוספתא כפשוטה”. פרופ’ ליברמן הספיק לכתוב את הפירוש למסכת נזיקין (בבא קמא – בבא בתרא), ולאחר פטירתו הוציא את כתב היד לאור, במתכונת שהעמיד ליברמן, תלמידו פרופ’ ש”י פרידמן. למהדורה השלימה שלפנינו נוספו הוספותיו של פרופ’ ליברמן לסדר מועד, שיצאו לאור על ידו בכרך קטן ובנפרד, והערותיו לסדר זרעים, שהועתקו מגליונותיו.

כמות