תוספתא, סדר זרעים (טקסט)

שאול ליברמן

25.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

תוספתא ע”פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ויניציאה רפ”א בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר מאת שאול ליברמן.
הדפסה שלישית עם הערות מגליון התוספתא של הר”ש ליברמן ז”ל
סדר זרעים, מסכתות: ברכות, פאה, דמיי, תרומות, שביעית, כלאים, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, בכורים.
[טו],293 עמ’, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק וירושלים תשס”א (2001)

כמות