חיפוש
Close this search box.

תוספתא, סדר מועד (טקסט)

שאול ליברמן

30.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

תוספתא ע”פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, כתב יד לונדון, קטעים מן הגניזה ודפוס ויניציאה רפ”א בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר מאת שאול ליברמן.
הדפסה שלישית עם הערות מגליון התוספתא של הר”ש ליברמן ז”ל
סדר מועד, מסכתות: שבת, עירובין, פיסחא (פסחים), שקלים, כפורים (יומא), סוכה, יום טוב (ביצה), ראש השנה, תעניות (תענית), מגילה, מועד (מועד קטן), חגיגה.
[ח],394 עמ’, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק וירושלים תשס”ב (2002)

כמות