תוספתא, סדר נזיקין (טקסט)

שאול ליברמן

25.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

תוספתא ע”פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, כתב יד שוקן ודפוס ויניציאה רפ”א 1521) בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר מאת שאול ליברמן. כולל מסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא (171 עמ’).
הדפסה שנייה. בית המדרש לרבנים, ניו יורק וירושלים תשס”א (2001).

כמות