תוספתא, סדר נשים (טקסט)

שאול ליברמן

30.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

תוספתא ע”פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ויניציאה רפ”א
בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר מאת שאול ליברמן.
הכרך כולל שני חלקים: חלק א’ – מסכתות יבמות, כתובות, נדרים, נזירות. חלק ב’ – מסכתות סוטה, גיטין, קידושין (299 עמ’).
הדפסה שלישית. בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק וירושלים תשס”ז (2007)

כמות