חיפוש
Close this search box.

תורת כהנים (מהד’ פקסימיליה)

אליעזר אריה פינקלשטין

50.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

תורת כהנים (מהד’ פקסימיליה) / אליעזר אריה פינקלשטין (מבוא)

תורת כהנים על פי כתב יד רומי מנוקד (אססמני מספר 66) ומבוא מאת אליעזר אריה פינקלשטין.
“כתב יד זה, כתב יד וותיקן מספר 66 (לפי רשימת אססמני, וכן של קסוטא-פריימן), הוא העתק קדום של ספרא דבי רב. קרוב הדבר שהעתק נעשה במאה התשיעית לספירה הרגילה או בסמוך לה ועיקר כתה”י הוא בבלי. כבר שיער ד”ר אפרים פורת, בספרו “לשון חכמים” ע’ 9, ששיטת הניקוד בכת”י הזה הוא בת המאה השמינית או התשיעית; הוא מטעים (שם ע’ 9) שגוף כתה”י בא מארץ ישראל, שהרי נמצאות בו “כל אותן הסגולות של הכתיב שמנו חכמים בנוסחאות ארץ ישראל (הכתיב הירושלמי)” (פורת, ע’ 10).
אולם מר משה לוצקי מאחר זמן כתיבתו למאה העשירית לספירה …
בכל אופן ברור שכתב-היד שלפנינו הוא העתיק ביותר בין כתבי-היד של הספרות הרבנית שנתקיימו עד זמננו, כמובן מלבד קטעי הגניזה.”
מתוך מבוא מאת א”א פינקלשטין
77 עמ’ (מבוא); 471 עמ’ (פקסימיל), בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק תשי”ז (1956)

כמות