חיפוש
Close this search box.

תלמוד ערוך: פרק השוכר את האומנין, הפירושים

שמא יהודה פרידמן

50.00

מהדורה אלקטרונית בלבד

תלמוד ערוך: פרק השוכר את האומנין
בבלי בבא מציעא פרק ששי, מהדורה על דרך המחקר עם פירוש הסוגיות,חלק שני: הפירושים

כמות