תשובות ועד ההלכה, כרך ו’

דוד גולינקין

50.00

תשובות ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל, כרך ו’ (תשנ”ה-תשנ”ח) / דוד גולינקין (עורך)

358+XXXIII עמ’, ירושלים, תשנ”ט (1999), פורסם בשיתוף עם כנסת הרבנים בישראל והתנועה המסורתית

כרך ששי זה של תשובות ועד ההלכה מביא לציבור עשרים תשובות שנכתבו בין השנים 1995-1998. תשובות אלו נכתבו ברוח התנועה המסורתית השואפת למצוא פתרונות הלכתיים לבעיות מודרניות. עשרים התשובות עוסקות במגוון רחב של נושאים כגון: הקלטת שם ה’ לשם חינוך, נשים במניין וכשליחות ציבור, גיור של ילד כשאמו איננה מתכוונת להתגייר, ועוד. הספר גם מביא שתי תגובות הלכתיות לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז”ל. חלק שלישי של הספר מוקדש ליום עיון במלאת עשר שנים לייסודו של ועד ההלכה .   

כמות