אוצרות לשון

אהרן ממן

35.00100.00

בחיבור זה מתוארים 722 כתבי יד וקטעי גניזה בחכמת הלשון – דקדוקים, מילונים, גלסורים ולקסיקונים – מספריית בית המדרש לרבנים באמריקה. בספרייה זו יותר מארבעים אלף דפי גניזה ולמעלה מעשרת אלפים כתבי יד וכמה מאות דפוסים נדירים בתחום מדעי היהדות. החיבור מאפשר לחוקר ולמשכיל לעמוד בפעם הראשונה על מלוא המצאי בתחום חכמת הלשון העברית בספרייה זו, חושף חכמי לשון שהיו עד כה עלומי שם, פותח פתח לפרסום חומרים חדשים במקצוע זה ולהתקנת מהדורות ביקורתיות של חיבורים ידועים. במבוא לחיבור דן המחבר בסוגיות שונות מתולדות ספרות חכמת הלשון העברית ומחקרה. כגון: החיבורים הקלסיים וגלגוליהם, מסורת לימוד הדקדוק העברי, נתונים מספריים מאוספי ספריית בית המדרש לרבנים ומשמעותם לתולדות מסורת זו, הגלוסרים למקרא בלשונות היהודים ומילוני החרוזים. אהרן ממן הוא פרופסור מן המניין בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים וחבר האקדמיה ללשון העברית, ומנהל המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל והמפעל לחקר ספרות חכמת הלשון העברית בימי הביניים.יחד עם פרופ’ שמואל פסברג עורך פרופ’ ממן את הסדרה “עדה ולשון” ואת כתבי העת “מחקרים בלשון” ו”מסורות”. פרופ’ ממן זכה בפרסים שונים, בכלל זה בפרס פולברייט (1993), ושימש חוקר אורח באוניברסיטת לונדון, בבית המדרש לרבנים בניו יורק, ומרצה אורח בישיבה יוניברסיטי.

כמות