אוצר לשון תלמוד ירושלמי, אוצר מדרשי המקרא שבירושלמי

משה קוסובסקי

80.00

אוצר לשון תלמוד ירושלמי: קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי מאת משה קוסובסקי ב-10 כרכים

אוצר מדרשי המקרא שבירושלמי

בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו-יורק וירושלים תשס”ד (2004)

כמות