גאולה בכבלים: תנועת הפועלות הארץ-ישראלית 1939-1920

בת-שבע מרגלית-שטרן

בת-שבע מרגלית-שטרן 80.00

גאולה בכבלים: תנועת הפועלות הארץ-ישראלית 1939-1920, מאת בת-שבע מרגלית-שטרן,  451 עמ’, ירושלים תשס”ו (2006) (מכון שכטר למדעי היהדות בשיתוף עם יד יצחק בן-צבי)

 

הספר מנתח את מציאות החיים של הנשים היהודיות שעלו לארץ-ישראל בראשית המאה העשרים וקשרו את גורלן במפעל הציוני ובתנועת הפועלים. הספר בודק איך תנועת הפועלות ההסתדרותית הושפעה על ידי צמיחת הלאומיות המודרנית וצמיחת הציונות – בכלל זה, צמיחת התנועות הפמיניסטיות, התיעוש והעיור והתפתחות ארגוני פועלים ופועלות. האם פיתחה התנועה הארץ-ישראלית אסטרטגיית פעולה שונה ומיוחדת, בהתאם לנתוני הזמן והמקום? ומה ניתן להסיק מכך על תולדות היישוב?

כמות