חברה יהודית ים-תיכונית בשלהי ימי הביניים

אברהם דוד

40.0095.00

457 עמ’ כולל מפתחות ואיורים, כריכה רכה.

בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים וניו יורק תשע”ו

ISBN 978-965-456-068-9

בחקר החברה היהודית הים-תיכונית ניתנה הדעת לתרומתה האדירה של גניזת קהיר במגוון רחב של מחקרים להבנתם של תהליכים חברתיים וכלכליים בתקופה הקלסית של ימי הביניים (מאות עשירית-שלוש-עשרה).לעומת זאת, כמעט שלא ניתנה תשומת לב לחקר התקופה המאוחרת לה, כפי המשתקף במסמכי אותה גניזה. עד לפני כארבעה עשורים כמעט שלא נעשה שימוש במסמכיה. מני אז חשף המחבר באוצרותיה של גניזה זו מסמכים רבים המציגים פניה של החברה היהודית הים-תיכונית בשני התחומים הנזכרים, בעיקר בארץ-ישראל ובמצרים ובקשרים שביניהם, ועל כך ביסס המחבר את מחקריו שפורסמו בשורה ארוכה של מאמרים בבמות מחקר חשובות. כינוסם של עשרים ואחד מאמרים באותם תחומים יש בו משום ערך מוסף כביר להבנת תהליכים בחיי החברה היהודית הים-תיכונית בעת שנשתנו פניה, הן בארץ-ישראל והן במצרים, עם הגעתם של רבים ממגורשי ספרד לארצות המזרח  הקרוב, החל מהעשור האחרון של המאה החמש-עשרה מחד גיסא, ועד תחילתו של השלטון העות’מאני בשנת 1517, אין ספק שאותם מסמכים המשקפים את חיי הכלכלה הים-תיכונית באותה עת, יש בהם כדי לעורר עניין רב אצל העוסקים בחקר תולדות הכלכלה המזרח-תיכונית בכללותה בסופם של ימי הביניים וראשית העת החדשה. 

כמות