חיפוש
Close this search box.

מדרש קהלת רבה ז-יב, קהלת זוטא ז-ט

ראובן קיפרווסר

100.00

מדרשי קהלת: קהלת רבה ז-יב. קהלת זוטא ז-ט

מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד וקטעי גניזה עם מבוא, מסורת המדרש, חילופי נוסח ופירוש

מאת ראובן קיפרווסר

קפד + 419 ע’, כריכה קשה.

 מסת”ב: 978-965-7105-77-1

 מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים תשפ”א (2021)
בתום התקופה האמוראית נערכו שני ספרי מדרש על קהלת: המדרש הארוך, שכונה ברבות הימים קהלת רבה, והמדרש הקצר, שכונה קהלת זוטא. שני הטקסטים לקהלת פרקים ז-יב מוצגים בכרך זה לעיון הקוראים, ובהם אוצר בלום של דרשות, סיפורים ומשלים, הנתלים כמעט בכל כתוב מקהלת. הטקסטים המובאים במהדורה זו נלקטו מכתבי היד השונים של שני המדרשים, תוך ניסיון לתקן את נוסחם במידת האפשר. למהדורה הוקדם מבוא מחקרי הדן בתולדות הטקסט ובדרכי עריכתו והתהוותו.

כמות